Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Âm Thanh POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60+ UC (2-221956-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60+ UC (2-221956-099)

7.590.000 đ

 • Giao tiếp: Bluetooth v5.3
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60 UC (2-221958-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60 UC (2-221958-099)

6.590.000 đ

 • Giao tiếp: Bluetooth v5.3
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60 (2-221959-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FREE 60 (2-221959-099)

5.290.000 đ

 • Giao tiếp: Bluetooth v5.3
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER FOCUS 2 UC (2-221453-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FOCUS 2 UC (2-221453-099)

8.290.000 đ

 • Giao tiếp: Bluetooth v5.1
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER FOCUS UC (2-221452-099) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER FOCUS UC (2-221452-099)

8.290.000 đ

 • Giao tiếp: Bluetooth v4.1
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER 4320 (220902-01) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER 4320 (220902-01)

5.590.000 đ

 • Giao tiếp: Bluetooth v5.2
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER 4310 (220901-01) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER 4310 (220901-01)

4.990.000 đ

 • Giao tiếp: Bluetooth v5.2
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER 5200 (203500-108) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER 5200 (203500-108)

2.790.000 đ

 • Giao tiếp: Bluetooth 5.0
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly VOYAGER LEGEND (87300-209) POLY

Tai nghe Poly VOYAGER LEGEND (87300-209)

2.390.000 đ

 • Giao tiếp: Bluetooth 3.0
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: Không
Tai nghe Poly BLACKWIRE C5220 USB-A (2-221456-099) POLY

Tai nghe Poly BLACKWIRE C5220 USB-A ...

2.690.000 đ

 • Giao tiếp: USB-A
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 2,17m
Tai nghe Poly BLACKWIRE C3220 USB-A (2-221455-099) POLY

Tai nghe Poly BLACKWIRE C3220 USB-A ...

1.190.000 đ

 • Giao tiếp: USB-A
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 1,61m