Danh mục sản phẩm

Thiết bị âm thanh ZIDLI

Tai nghe Gaming ZIDLI ZH-7RB (Sound 7.1, Led fix RGB) ZIDLI
  • Giao tiếp: USB
  • Dài dây: 1,8m
  • Công nghệ âm thanh: Âm thanh 7.1
Tai nghe Gaming ZIDLI V6 ZIDLI
  • Giao tiếp: USB
  • Dài dây: 1,8m
  • Công nghệ âm thanh: Âm thanh 7.1
Tai nghe Gaming ZIDLI V6 Pro ZIDLI
  • Giao tiếp: USB
  • Dài dây: 1,8m
  • Công nghệ âm thanh: Âm thanh 7.1