Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Mạng Datwyler

Datwyler Patch Cord cat 6 3m Datwyler
  • Màu sắc: blue
  • Chất liệu: PVC-FR
  • Dài dây: 3m
  • Loại Cable: Cat 6
Datwyler Patch Cord 2m Cat 6 Datwyler
  • Màu sắc: blue
  • Chất liệu: PVC-FR
  • Dài dây: 2m
  • Loại Cable: Cat 6