Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Mạng Link Pro

Cable mạng Link Pro cat 5e UTP Link Pro
 • Chiều dài dây: 100m
 • Loại Cable: cat 5e UTP
Cable mạng Link Pro cat 5e FTP Link Pro
 • Chiều dài dây: 100m
 • Loại Cable: cat 5e FTP
Cable mạng Link Pro cat 6 UTP Link Pro
 • Chiều dài dây: 100m
 • Loại Cable: cat 6 UTP
Cable mạng Link Pro cat 5e UTP - White Link Pro
 • Màu sắc: White
 • Chiều dài dây: 305m
 • Loại Cable: cat 5e UTP
Cable mạng Link Pro cat 5e FTP Link Pro
 • Chất liệu: chống nhiễu
 • Chiều dài dây: 305m
 • Loại Cable: cat 5e FTP
Cable mạng Link Pro cat 6 UTP - Blue Link Pro
 • Màu sắc: Blue
 • Chiều dài dây: 305m
 • Loại Cable: cat 6 UTP
Cable mạng Link Pro cat 6 SFTP - Blue Link Pro
 • Màu sắc: Blue
 • Chất liệu: 2 lớp chống nhiễu (1 lớp bạc chống nhiễu và 1 lớp giáp Al Braids 128P)
 • Chiều dài dây: 305m
 • Loại Cable: cat 6 SFTP