Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Mạng Orico

Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6-20 Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu:  26AWG Copper-clad Aluminium Wire Core
 • Tốc độ: 1000Mbps
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 2m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6-30 Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: 26AWG Copper-clad Aluminium Wire Core
 • Tốc độ: 1000Mbps
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 3m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6-50 Orico
 • Chất liệu: 26AWG Copper-clad Aluminium Wire Core
 • Tốc độ: 1000Mbps
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6-100 Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Tốc độ: 1000Mbps
 • Loại dây: dây tròn
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6B-150-BK 15m Orico
 • Loại dây: dây dẹp
 • Chiều dài dây: 15m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6-150 Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: 26AWG Copper-clad Aluminium Wire Core
 • Tốc độ: 1000Mbps
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 15m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C7-50-BK Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 5m
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6B-200-BK 20m Orico
 • Loại dây: dây dẹp
 • Chiều dài dây: 20m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6-200 Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: 26AWG Copper-clad Aluminium Wire Core
 • Tốc độ: 1000Mbps
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 20m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C7-80-BK Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 8m
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6-300 Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: 26AWG Copper-clad Aluminium Wire Core
 • Tốc độ: 1000Mbps
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 30m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C6B-300-BK 30m Orico
 • Loại dây: dây dẹp
 • Chiều dài dây: 30m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C7-100-BK Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 10m
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C7-150-BK Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 15m
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C7-300-BK Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 30m
Cable mạng bấm sẵn Orico PUG-C7-200-BK Orico
 • Màu sắc: Đen
 • Loại dây: dây tròn
 • Chiều dài dây: 20m