Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Mạng Philips

Cable mạng bấm sẵn Philips SWN2112/10 Philips
 • Chiều dài dây: 2m
 • Loại Cable: Cat 5e
Cable mạng bấm sẵn Philips SWN2115/10 Philips
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: CAT 5E
Cable mạng bấm sẵn Philips SWN2116/10 Philips
 • Chiều dài dây: 10m
 • Loại Cable: Cat 5e
Cable HDMI Philips SWV5401 Philips
 • Chiều dài dây: 1.8m
 • Loại Cable: HDMI
Cable HDMI Philips SWV2433W Philips
 • Chiều dài dây: 3m
 • Loại Cable: HDMI
Cable mạng bấm sẵn Philips SWN2118/10 Philips
 • Chiều dài dây: 20m
 • Loại Cable: CAT 5e