Danh mục sản phẩm
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Thiết Bị Trình Chiếu

Thiết bị trình chiếu Newmen P100
  • Giao tiếp: qua cổng USB không cần driver
  • Pin: AAAx2
Thiết bị trình chiếu Logitech R800LOGITECHSản phẩm khuyến mãi
  • Giao tiếp: USB
  • Pin: AAAx2
Thiết bị trình chiếu Logitech R400LOGITECHSản phẩm khuyến mãi
  • Pin: AAAx2