Danh mục sản phẩm

Bút Trình Chiếu

Bút trình chiếu Newmen P-026 Newmen
 • Giao tiếp: Wireless
 • Màu sắc: Đen
Bút trình chiếu Zadez ZPT-102
 • Giao tiếp: Công nghệ không dây 2.4GHz. Đầu thu USB
 • Màu sắc: Xám
Bút trình chiếu Newmen P002 Pro Newmen
 • Màu sắc: Đen
Bút trình chiếu Targus AMP3001GL-50 (Trắng) Targus
 • Giao tiếp: RF (2.4 GHz)
 • Màu sắc: Trắng
Bút trình chiếu Targus AMP30GL-51 (Đen) Targus
 • Giao tiếp: RF (2.4 GHz)
 • Màu sắc: Đen
Thiết bị trình chiếu Targus AMP16AP-71 Targus
 • Giao tiếp: Wireless
 • Màu sắc: Đen
Bút trình chiếu Newmen A100 Newmen
 • Giao tiếp: USB
 • Màu sắc: Đen
Thiết bị trình chiếu Logitech R500S (Đen) LOGITECH
 • Giao tiếp: USB, Bluetooth
 • Màu sắc: Đen
Thiết bị trình chiếu LOGITECH R500S LOGITECH
 • Giao tiếp: USB hoặc Bluetooth
 • Màu sắc: Xám
Bút trình chiếu Targus AMP09AP-71 Targus
 • Giao tiếp: Wireless (2.4 GHz)
 • Màu sắc: Đen
Thiết bị trình chiếu Targus AMP32GL-50 Targus
 • Giao tiếp: Kết nối kép không dây 2.4GHz, Bluetooth
 • Màu sắc: Đen
Thiết bị trình chiếu Logitech R800 LOGITECH
 • Giao tiếp: USB
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: AAAx2
Bút trình chiếu Targus AMP38GL-50 Targus
 • Giao tiếp: Bluetooth và 2.4GHz
Bút trình chiếu Canon PR100-R CANON
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Màu sắc: Đen
Bút trình chiếu Logitech SPOTLIGHT LOGITECH
 • Giao tiếp: Bluetooth Smart and 2.4GHz wireless
 • Màu sắc: vàng đồng, xám kim
Bút trình chiếu Targus AMP30GL-50 Targus
 • Giao tiếp: Wireless 2.4 GHz
 • Màu sắc: Đen
Bút trình chiếu Rapoo XR200 Rapoo
 • Màu sắc: Xám
Bút trình chiếu Newmen P012 Newmen
 • Màu sắc: Black/Silver
Thiết bị trình chiếu Newmen P002 Newmen
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 2Pin AAA
Thiết bị trình chiếu Logitech R400 LOGITECH
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: AAAx2
Thiết bị trình chiếu Canon PR1100-R CANON
 • Màu sắc: Đen
Thiết bị trình chiếu Canon PR500-R CANON
 • Màu sắc: Đen
 • Pin: 2 x AAA
Bút trình chiếu Newmen P100 Newmen

Bút trình chiếu Newmen P100

Ngừng kinh doanh
 • Màu sắc: Đen