Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Văn Phòng ACER

Máy chiếu Acer X128HP ACER

Máy chiếu Acer X128HP

Liên hệ

Độ phân giải: Max - accept ...
Cổng kết nối: Input: HDMI ...
Cường độ sáng: 4000 ANSI ...
Loại màn chiếu: 23" - 300" ...
Máy chiếu Acer X118HP ACER

Máy chiếu Acer X118HP

Liên hệ

Độ phân giải: Max - accept ...
Cổng kết nối: Input: HDMI ...
Cường độ sáng: 4000 ANSI ...
Loại màn chiếu: 23" - 300" ...