Danh mục sản phẩm

Thông báo đổi điểm thưởng tích lũy cho khách hàng thành viên năm 2018

  • Thứ bảy, 08/12/2018, 18:24 GMT+7
  • 1325 lượt xem

 

Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân thông báo đến quý khách hàng về việc đổi điểm thưởng tích lũy năm 2018 như sau:


⦁    Thời gian: Từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 05/01/2019
⦁    Địa điểm: tại Công Ty TNHH Tin Học Thành Nhân
⦁    Điều kiện tham gia:
-    Khách hàng là khách hàng thành viên có mua hàng và tích lũy điểm thưởng tại Công ty TNHH Tin Học Thành Nhân.
-    Khách hàng có điểm thưởng tích lũy từ 50 điểm trở lên tính từ ngày 01/01/2018 đến hết 31/12/2018.
-    Hình thức: điểm thưởng tích lũy sẽ được quy đổi thành phiếu mua hàng.


Cụ thể:    
⦁    50 điểm sẽ được quy đổi thành phiếu mua hàng trị giá 50,000đ
⦁    100 điểm sẽ được quy đổi thành phiếu mua hàng trị giá 100,000đ
⦁    200 điểm sẽ được quy đổi thành phiếu mua hàng trị giá 200,000đ
⦁    300 điểm sẽ được quy đổi thành phiếu mua hàng trị giá 300,000đ
⦁    400 điểm sẽ được quy đổi thành phiếu mua hàng trị giá 400,000đ
⦁    500 điểm sẽ được quy đổi thành phiếu mua hàng trị giá 500,000đ


⦁    Qui trình đổi điểm thưởng tích lũy thành phiếu mua hàng:
-    Khách hàng liên hệ đổi điểm thưởng tích lũy tại quầy thu ngân của công ty.
-    Khách hàng cung cấp những chứng cứ, thông tin để chứng minh là chủ sỡ hữu của điểm thưởng tích lũy trên hệ thống của công ty Thành Nhân bao gồm:
+    Thẻ thành viên
+    Chứng minh nhân dân
+    Số điện thoại đăng ký thành viên.
+    Email đăng ký thành viên.
-    Nhân viên công ty Thành Nhân sẽ đối chiếu dữ liệu khách hàng và thực hiện đổi điểm thưởng tích lũy cho khách hàng khi trùng khớp thông tin.
⦁   Đối với khách hàng tỉnh & khách hàng doanh nghiệp (Đính kèm danh sách).
    Khách hàng gởi yêu cầu đổi điểm tích lũy cho công ty qua:
-    Email: chamsockhachhang@tnc.com.vn
-    Điện thoại: Hotline: 1900 6078 (Line 0)_Nhân viên chăm sóc khách hàng.
⦁    Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm:
-    Thẻ thành viên
-    Chứng minh nhân dân
-    Số điện thoại đăng ký thành viên.
-    Email đăng ký thành viên.
⦁    Nhân viên công ty Thành Nhân sẽ đối chiếu dữ liệu khách hàng và thực hiện đổi điểm thưởng tích lũy cho khách hàng khi trùng khớp thông tin. Giá trị điểm thưởng tích lũy được quy đổi sẽ trừ vào đơn hàng phát sinh.


⦁    Qui định về việc sử dụng phiếu mua hàng:
-    Phiếu mua hàng được dùng để mua sản phẩm tại công ty TNHH Tin Học Thành Nhân.
-    Phiếu mua hàng có giá trị 45 ngày kể từ ngày phát hành.
-    Khách hàng cung cấp phiếu mua hàng cho nhân viên công ty khi có nhu cầu sử dụng.
-    Giá trị của phiếu mua hàng sẽ được trừ trực tiếp vào giá trị hóa đơn mua hàng. Tổng giá trị hóa đơn trước khi sử dụng phiếu mua hàng phải lớn hơn hoặc bằng giá trị phiếu mua hàng.
-    Phiếu mua hàng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
-    Phiếu mua hàng hợp lệ phải do Công Ty TNHH Tin Học Thành Nhân phát hành, có mộc tròn của công ty, có chữ ký của đại diện Ban Giám Đốc công ty, không bị tẩy xóa, rách rời hay dán chấp vá.


⦁     Thể lệ chương trình:
-    Công ty chỉ thực hiện đổi điểm thưởng tích lũy cho khách hàng là chủ sở hữu của điểm thưởng tích lũy đó. Các trường hợp ủy quyền đổi điểm thưởng tích lũy phải thông qua xét duyệt của Ban Giám Đốc.
-    Nhân viên công ty không được tham giam chương trình này.

 

 

 

Đánh giá
  • Bình chọn sản phẩm này: