Danh mục sản phẩm

MÁY BỘ THÀNH NHÂN WIN BẢN QUYỀN

Máy bộ Thành Nhân TN44004500WTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Win 10 bản quyền
 • CPU: Intel Pentium G4400 3.3 GHz, 3MB
 • RAM: 4GB DDR4 /2133
 • Ổ đĩa cứng: 500GB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphics
Máy bộ Thành Nhân TN61004500WTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Win 10 bản quyền
 • CPU: Intel Core i3 6100 3.70 GHz, 3MB
 • RAM: 4GB DDR4 /2400
 • Ổ đĩa cứng: 500GB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphics
Máy bộ Thành Nhân TN610081WTNCSản phẩm khuyến mãi
 • Hệ điều hành: Win 10 bản quyền
 • CPU: Intel Core i3 6100 3.70 GHz, 3MB
 • RAM: 8GB DDR4 /2400
 • Ổ đĩa cứng: 1TB/7200rpm
 • VGA: Intel HD Graphics
 • Màn hình: Option