Danh mục sản phẩm

Tổng đài điện thoại

Điện thoại lập trình Panasonic KX-DT543X PANASONIC
  • Tính năng: Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3 dòng, cổng data port kết nối với một máy S
  • Giao tiếp: Kết nối với TDA, TDE
Điện thoại bàn Panasonic KX-AT7730 PANASONIC
  • Màu sắc: Trắng