Danh mục sản phẩm

Transcend

USB 128GB Transcend JF700 TRANSCEND
  • Dung lượng: 128GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Transcend JF700 TRANSCEND
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Transcend JF700 TRANSCEND
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Transcend JF700 TRANSCEND
  • Dung lượng: 16GB
  • Giao tiếp: USB 3.0