Danh mục sản phẩm

BUILD PC: CẤU HÌNH NHƯ Ý - TIẾT KIỆM CHI PHÍ

1. Nội dung khuyến mãi

Ráp máy bộ giảm giá đến 1.000.000Đ, tặng thêm Chuột Gaming Asus ROG Gladius II trị giá 900.000Nón Kingston, Áo thun Gigabyte

2. Thời gian khuyến mãi

Áp dụng từ 01/12 - 31/12/2023 hoặc đến khi hết quà.

3. Chi tiết khuyến mãi

Nội dung Giảm giá Có Ram Kingston Có Mainboard và Card Asus Có Mainboard Gigabyte
Trọn bộ máy ráp linh kiện (Mainboard, Ram, HDD/SSD, Case, Nguồn, CPU, màn hình LCD)
Từ 15 đến dưới 20 triệu đồng
Giảm thêm 130.000Đ Nón Kingston - Áo thun Gigabyte
Trọn bộ máy ráp linh kiện (Mainboard, Ram, HDD/SSD, Case, Nguồn, CPU, màn hình LCD)
Từ 20 đến dưới 30 triệu đồng
Giảm thêm 250.000Đ Nón Kingston - Áo thun Gigabyte
Trọn bộ máy ráp linh kiện (Mainboard, Ram, HDD/SSD, Case, Nguồn, CPU, màn hình LCD)
Từ 30 đến dưới 40 triệu đồng
Giảm thêm 400.000Đ Nón Kingston Tặng Chuột Gaming Asus ROG Gladius II Áo thun Gigabyte
Trọn bộ máy ráp linh kiện (Mainboard, Ram, HDD/SSD, Case, Nguồn, CPU, màn hình LCD)
Từ 40 đến dưới 50 triệu đồng
Giảm thêm 500.000Đ Nón Kingston Tặng Chuột Gaming Asus ROG Gladius II Áo thun Gigabyte
Trọn bộ máy ráp linh kiện (Mainboard, Ram, HDD/SSD, Case, Nguồn, CPU, màn hình LCD)
Từ 50 triệu đồng trở lên
Giảm thêm 900.000Đ Nón Kingston Tặng Chuột Gaming Asus ROG Gladius II Áo thun Gigabyte

Không áp dụng chung chương trình giảm giá khác