Danh mục sản phẩm

VUI ĐÓN QUÀ CÙNG SEAGATE

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/08/2022 đến 31/08/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Mua ổ cứng SEAGATE tặng ngay: Túi mềm, Ly giữ nhiệt, Bao đựng ổ cứng, Mũ bảo hiểm

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate Expansion Portable STKM1000400 Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Expansion Portable STKM2000400 Túi mềm
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate Expansion Portable STKM4000400 Túi mềm + Ly giữ nhiệt
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Expansion Portable STKM5000400 Túi mềm + Ly giữ nhiệt
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000403 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000404 (Xám) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000405 (Hồng) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000403 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000404 (Xám) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C STKG500401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB Seagate Expansion (STJD500400) Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB Seagate Expansion (STJD1000400) Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB Seagate One Touch STJE500400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB Seagate One Touch STJE500402 Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 1TB Seagate One Touch STJE1000402 Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng SSD 500GB Seagate BarraCuda Fast STJM500400 Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Baracuda Fast STJM1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài SSD 2TB Seagate Baracuda Fast STJM2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Firecuda Gaming STJP500400 Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Firecuda Gaming STJP1000400 Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài SSD 2TB Seagate Firecuda Gaming STJP2000400 Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài HDD 1TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài HDD 2TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
HDD 4TB Dock Seagate Firecuda Gaming Black STJF4000400 Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Firecuda Gaming STKL2000400 Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Firecuda Gaming STKL5000400 Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus STDR2000303 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng + Mũ bảo hiểm
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000401 (bạc) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000403 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000404 (Vàng) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000405 Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000406 (Xám) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 5TB Seagate Backup Plus Portable STHP5000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 5TB Seagate Backup Plus Portable STHP5000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng gắn ngoài HDD 4TB Seagate Backup Plus Hub Desktop (STEL4000300) Ly giữ nhiệt