Danh mục sản phẩm

WIFI CHẤT - QUÀ NGÂY NGẤT

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/08/2022 đến 31/08/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi: Mua thiết bị mạng tặng: Thiết bị định tuyến Asus RT-N12+ B1, Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys E1700, Bộ sạc dùng cho điện thoại,Tai nghe nhét tai - kết nối bluetooth

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM QUÀ TẶNG
Thiết bị định tuyến không dây Asus RT-AC1500 Thiết bị định tuyến Asus RT-N12+ B1
Bộ định tuyến không dây Asus RT-AC59U V2 Thiết bị định tuyến Asus RT-N12+ B1
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0102 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0103 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0301 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0302 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys _ WHW0303 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys, E9450-AH Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys E9452 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, hiệu Linksys MR9600  Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX4200 Bộ sạc dùng cho điện thoại
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX8400  Tai nghe nhét tai - kết nối bluetooth
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX5300 Tai nghe nhét tai - kết nối bluetooth
Thiết bị định tuyến thu phát vô tuyến, LINKSYS VELOP MX10600  Tai nghe nhét tai - kết nối bluetooth
Thiết bị định tuyến thu phát vô tuyến LINKSYS VELOP MX12600 Tai nghe nhét tai - kết nối bluetooth
Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến, LINKSYS MAX-STREAM AC1900 MU MIMO GIGABIT ROUTER, EA7500S-AH Thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến Linksys E1700