Danh mục sản phẩm

Xây dựng cấu hình PC

1. Mainboard
2. CPU
3. Ram
4. Ổ cứng HDD
5. Ổ cứng SSD
6. VGA Card
7. Sound Card
8. Case
9. Power
10. Fan CPU
11. DVD
12. Keo tản nhiệt
Chi phí dự tính: 0 đ