Danh mục sản phẩm

Xây dựng cấu hình PC

1. Mainboard
2. CPU
3. Ram
4. Ổ cứng HDD
5. Ổ cứng SSD
6. Card màn hình - VGA
7. Sound Card
8. Case
9. Power
10. Fan CPU
11. Fan Case
12. Keo tản nhiệt
13. DVD
Chi phí dự tính: 0 đ