Danh mục sản phẩm

XUÂN ĐẾN RỘN RÀNG - MUÔN VÀN QUÀ TẶNG

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 01/01/2023 đến 31/01/2023 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi: Mua ổ cứng Seagate nhận các quà tặng: Túi chống sốc, Mouse Logitech B175, Bao đựng ổ cứng, Ly giữ nhiệt, nón bảo hiểm

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate Expansion Portable STKM1000400 Túi chống sốc
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Expansion Portable STKM2000400 Túi chống sốc + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate Expansion Portable STKM4000400 Túi chống sốc + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Expansion Portable STKM5000400 Túi chống sốc + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000400 (Đen) Túi chống sốc
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000401 (Bạc) Túi chống sốc
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000402 (Xanh) Túi chống sốc
Ổ  Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000403 (Đỏ) Túi chống sốc
Ổ Cứng Di Động HDD 1TB Seagate One Touch STKY1000404 (Xám) Túi chống sốc
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000405 (Hồng) Túi chống sốc + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000400 (Đen) Túi chống sốc + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000401 (Bạc) Túi chống sốc + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000402 (Xanh) Túi chống sốc + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000403 (Đỏ) Túi chống sốc + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate One Touch STKY2000404 (Xám) Túi chống sốc + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 4TB Seagate One Touch STKZ4000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate One Touch STKZ5000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ cứng gắn ngoài SSD 2TB Seagate Baracuda Fast STJM2000400 (Đen) Mouse Logitech B175
Ổ cứng gắn ngoài HDD 1TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài HDD 2TB Seagate Backup Plus Ultra Touch STHH2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus STDR2000303 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng + Nón bảo hiểm
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000401 (bạc) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175 + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000403 (Đỏ) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175 + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 2TB Seagate Backup Plus Slim STHN2000404 (Vàng) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175 + Ly giữ nhiệt
Ổ cứng HDD 5TB Seagate Backup Plus Portable STHP5000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ cứng gắn ngoài HDD 4TB Seagate Backup Plus Hub Desktop (STEL4000300) Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 1TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG1000402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Để Bàn HDD gắn ngoài Seagate One Touch Desktop Hub 4TB 3.5 inch USB 3.0 - STLC4000400 Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Để Bàn HDD gắn ngoài Seagate One Touch Desktop Hub 6TB 3.5 inch USB 3.0 - STLC6000400 Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Để Bàn HDD Seagate One Touch Desktop Hub 10TB 3.5" USB  STLC10000400 Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Để Bàn HDD Seagate One Touch Desktop Hub 20TB 3.5" USB3.0 -STLC20000400 Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500400 (Đen) Bao đựng ổ cứng + Ly giữ nhiệt
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C  STKG500401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 500GB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG500402 (Xanh) Bao đựng ổ cứng
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000400 (Đen) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động SSD 2TB Seagate One Touch USB-C + Rescue STKG2000401 (Bạc) Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 2TB Seagate Firecuda Gaming STKL2000400 Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 5TB Seagate Firecuda Gaming STKL5000400 Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Di Động HDD 8TB Seagate Firecuda Gaming Hub STKK8000400 Mouse Logitech B175
HDD 4TB Dock Seagate Firecuda Gaming Black STJF4000400 Mouse Logitech B175
Ổ cứng gắn ngoài SSD 500GB Seagate Firecuda Gaming STJP500400 Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB Seagate Firecuda Gaming STJP1000400 Bao đựng ổ cứng
Ổ cứng gắn ngoài SSD 2TB Seagate Firecuda Gaming STJP2000400 Bao đựng ổ cứng + Mouse Logitech B175
Ổ cứng gắn ngoài HDD 2TB LaCie Munich Mobile Drive STHG2000400 Mouse Logitech B175
Ổ cứng gắn ngoài HDD 4TB LaCie Munich Mobile Drive STHG4000400 Mouse Logitech B175
Ổ cứng gắn ngoài HDD 5TB LaCie Munich Mobile Drive STHG5000400 Mouse Logitech B175
Ổ cứng gắn ngoài HDD 4TB Lacie Rugged STFR4000800 Mouse Logitech B175
Ổ Cứng Để Bàn 10TB Lacie D2 Pro STHA10000800 Mouse Logitech B175