Danh mục sản phẩm

Yamaha

Tai nghe Yamaha EP-E30A Yamaha
 • Giao tiếp: Bluetooth
 • Màu sắc: Đen, xanh, hồng, trắng
 • Thời gian phản hồi: Khoảng 14 giờ
Tai nghe True Wireless Yamaha TW-E3A Yamaha
 • Giao tiếp: Bluetooth
 • Màu sắc: Đen, xanh, hồng, trắng
 • Thời gian phản hồi: Tối đa 24 giờ (Khoảng 6 giờ + 3 lần sạc)
Tai nghe True Wireless Yamaha TW-E5B Yamaha
 • Giao tiếp: Bluetooth® V5.2
 • Màu sắc: Đen
Tai nghe True Wireless thể thao Yamaha TW-ES5A Yamaha
 • Giao tiếp: Bluetooth® V5.2
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 0m
Tai nghe Yamaha EP-E50A Yamaha
 • Giao tiếp: Bluetooth
 • Màu sắc: Đen, xanh, trắng, hồng
 • Thời gian phản hồi: Khoảng 9 giờ (ANC = BẬT)
Tai nghe Yamaha YH-E500A Yamaha
 • Giao tiếp: Bluetooth
 • Thời gian phản hồi: Khoảng 38 giờ (ANC = BẬT)
Tai nghe True Wireless chống ồn Yamaha TW-E7B Yamaha
 • Giao tiếp: Bluetooth® V5.2
 • Màu sắc: Đen
 • Chiều dài dây: 0m
Tai nghe Yamaha EP-E70A Yamaha
 • Giao tiếp: Bluetooth
 • Màu sắc: Đen, trắng
 • Thời gian phản hồi: Khoảng 18 giờ (ANC NÂNG CAO = BẬT)
Tai nghe Yamaha YH-E700A Yamaha
 • Giao tiếp: Bluetooth
 • Thời gian phản hồi: Khoảng 35 giờ (ANC nâng cao = BẬT)