Danh mục sản phẩm

ANTEC

Nguồn ANTEC BP300PS ANTEC
  • Kết nối: 20+4pins, 4+4pins CPU, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA
  • Fan: 12cm
Nguồn ANTEC VP500PC ANTEC

Nguồn ANTEC VP500PC

Liên hệ đặt hàng
  • Kết nối: 20+4pins, 4+4pins CPU, 1x(6+2)pins PCIe, 1x6pins PCIe, 4xSATA, 3xATA
  • Fan: 12cm
Nguồn ANTEC Neo ECO II 550 ANTEC
  • Kết nối: (20+4)pins, (4+4)pins CPU, 2x(6+2)pins PCIe, 6xSATA, 5xATA
  • Fan: 12cm