Danh mục sản phẩm

HAVIT

Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS1003 HAVIT
 • Độ phân giải: 800-1000-1200 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS1010 HAVIT
 • Độ phân giải: 800-1200-2400-3600 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS1006 HAVIT
 • Độ phân giải: 1000-1600-2400-3200 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS1026 HAVIT
 • Độ phân giải: 1000-1600-3200-6400DPI.
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS1031 HAVIT
 • Độ phân giải: 800-1200-1600-2400-4000-7200 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS1001S HAVIT
 • Độ phân giải: 800-1600-2400-3200-4000-4800 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS1017 HAVIT
 • Độ phân giải: 800-1600-2400-3200-4800-6400 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS1028 HAVIT
 • Độ phân giải: 1200-1800-2400-3200-4800-7200 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS953 HAVIT
 • Độ phân giải: 1000-2000-3000-4000-6000-7000 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS885 HAVIT
 • Độ phân giải: 1200-2400-4800-6200-8000-12000 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS955 HAVIT
 • Độ phân giải: 1000-2400-3600-5000-7000-10000 DPI
 • Màu sắc: Đen
Chuột Gaming có dây LED RGB HAVIT MS878 HAVIT
 • Độ phân giải: 1000-2400-3600-5000-7000-10000 DPI
 • Màu sắc: Đen