Danh mục sản phẩm

Kingston

USB 32GB Kingston DTXM KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 32GB Kingston DTX KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 64GB Kingston DTXM KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 64GB Kingston DTX KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 128GB Kingston DTXM KINGSTON
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 256GB Kingston DTXM
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 256GB Kingston DTX KINGSTON
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 128GB Sandisk Extreme CZ880 SANDISK
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 256GB SANDISK SDCZ810
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB-A (USB 3.2 Gen 1)
USB 256GB Kingston DTKN
 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 128GB Kingston DTKN
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 64GB Kingston DTKN
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 32GB Kingston DTKN KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 32GB Kingston DT100G3 KINGSTON

USB 32GB Kingston DT100G3

Ngừng kinh doanh
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Kingston DT100G3 KINGSTON

USB 64GB Kingston DT100G3

Ngừng kinh doanh
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USb 3.0
USB 128GB Kingston DT100G3 KINGSTON

USB 128GB Kingston DT100G3

Ngừng kinh doanh
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0