Danh mục sản phẩm

Kingston

USB 128GB Kingston DT100G3 KINGSTON
  • Dung lượng: 128GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
USB 32GB Kingston DT100G3 KINGSTON
  • Dung lượng: 32GB
  • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Kingston DT100G3 KINGSTON
  • Dung lượng: 64GB
  • Giao tiếp: USb 3.0