Danh mục sản phẩm
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Máy hủy tài liệu

Máy hủy tài liệu Bingo C36 Bingo
  • Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ
  • Loại cắt: Vụn
  • Thùng đựng giấy: 25 Lít
Máy hủy tài liệu Bingo C35 Bingo
  • Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ
  • Loại cắt: Vụn
  • Thùng đựng giấy: 20 Lít
Máy hủy tài liệu Bingo C32 Bingo
  • Hủy các chất liệu: giấy, kim kẹp, kim bấm, thẻ
  • Loại cắt: Vụn
  • Thùng đựng giấy: 20 Lít
Máy hủy tài liệu Bingo C30 Bingo
  • Hủy các chất liệu: giấy, kim
  • Loại cắt: Vụn
  • Thùng đựng giấy: 15 Lít
Máy hủy tài liệu Silicon PS-990C Silicon

Máy hủy tài liệu Silicon PS-990C

Liên hệ đặt hàng
  • Hủy các chất liệu: CD/DVD/Credit Card/Kim bấm
  • Loại cắt: Vụn
  • Thùng đựng giấy: 19 lít
Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD Silicon
  • Hủy các chất liệu: Huỷ thẻ tín dụng,huỷ đĩa CD / DVD
  • Loại cắt: sợi nhỏ cắt chéo
  • Thùng đựng giấy: 21 L
Máy hủy tài liệu Silicon PS-910LCD Silicon
  • Hủy các chất liệu: Huỷ thẻ tín dụng, Huỷ đĩa CD / DVD
  • Loại cắt: siêu vụn
  • Thùng đựng giấy: 21 L
Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C Silicon

Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C

Liên hệ đặt hàng
  • Hủy các chất liệu: Cắt CD/ Đĩa mềm / Card và kim bấm, ghim kẹp
  • Loại cắt: Vụn
  • Thùng đựng giấy: 34 lít
Máy hủy tài liệu Silicon PS-880C Silicon
  • Hủy các chất liệu: Huỷ thẻ tín dụng, huỷ đĩa CD / DVD
  • Loại cắt: siêu vụn
  • Thùng đựng giấy: 26 L
Máy hủy tài liệu Silicon PS-836C Silicon
  • Hủy các chất liệu: CD/ Card và kim bấm, kẹp giấy
  • Loại cắt: Vụn
  • Thùng đựng giấy: 34 lít
Máy hủy tài liệu Silicon PS-812C Silicon
  • Hủy các chất liệu: Ghim bấm, thẻ nhựa
  • Loại cắt: Vụn
  • Thùng đựng giấy: 21lít
Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C Silicon
  • Hủy các chất liệu: đinh kẹp, cards, CD/ DVD
  • Loại cắt: huỷ sợi nhỏ
  • Thùng đựng giấy: 21L
Máy hủy tài liệu Silicon PS-650C Silicon
  • Hủy các chất liệu: thẻ tín dụng, đĩa CD / DVD
  • Loại cắt: siêu vụn
  • Thùng đựng giấy: 21 L
Máy hủy tài liệu Silicon PS-630C Silicon
  • Hủy các chất liệu: thẻ tín dụng, đĩa CD / DVD
  • Loại cắt: huỷ sợi nhỏ
  • Thùng đựng giấy: 21 L
Máy hủy tài liệu Silicon PS-620C Silicon
  • Hủy các chất liệu: thẻ tín dụng, đĩa CD / DVD
  • Loại cắt: vụn
  • Thùng đựng giấy: 5.5/21 (Gal/L)
Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C Silicon
  • Hủy các chất liệu: thẻ tín dụng, đĩa CD / DVD
  • Loại cắt: vụn
  • Thùng đựng giấy: 5.5/21 (Gal/L)
Máy hủy tài liệu Silicon PS-508M Silicon
  • Hủy các chất liệu: đinh kẹp, cards, CD/ DVD
  • Loại cắt: huỷ sợi nhỏ
  • Thùng đựng giấy: 16L
Máy hủy giấy MAGITECH DM-120C
  • Hủy các chất liệu: CD / Kim Bấm / Thẻ Từ
  • Loại cắt: Vụn
  • Thùng đựng giấy: 20L