Danh mục sản phẩm

ACBEL

Nguồn Acbel iPower 750W 80 plus ACBEL
 • Chất liệu: Thép Sơn đen tĩnh điện
 • Kết nối: 24 Pin*1, 8Pin CPU*1, (6+2)Pin PCI*2
 • Công suất: 750W
Nguồn Acbel iPower 550W 80 plus ACBEL
 • Chất liệu: Thép Sơn đen tĩnh điện
 • Kết nối: 24 Pin*1, 8Pin CPU*1, (6+2)Pin PCI*2
 • Công suất: 550W
Nguồn ACBEL HK 400N ACBEL

Nguồn ACBEL HK 400N

Liên hệ đặt hàng
 • Kết nối: 24 pins ATX 2.3, 8pin for CPU, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, 6+2 pin for PCI
Nguồn Acbel G450 ACBEL

Nguồn Acbel G450

759.000 đ
Nguồn Acbel G500 ACBEL

Nguồn Acbel G500

850.000 đ
Nguồn ACBEL G600 ACBEL

Nguồn ACBEL G600

1.055.000 đ
Nguồn ACBEL HK 350+ ACBEL
 • Kết nối: 20+4 pin, CPU 4 pin, 3 ATA, 3 SATA
 • Fan: 12 cm
Nguồn ACBEL HK 450+ ACBEL
 • Công suất: 450W
 • Fan: 12cm
Nguồn ACBEL CE2-350+ ACBEL
 • Kết nối: 20 + 4 pin - 3 Connectors, 3 SATA, ver 2.0 ATX, 4+4pins (for dual CPU)
 • Fan: Fan 12 cm
Nguồn ACBEL CE2 400W+ ACBEL
 • Công suất: 400W
 • Fan: 12 cm
Nguồn ACBEL CE2 450+ ACBEL
 • Kết nối: 3ATA, 4Sata , 4+4p CPU, 2x12V+
 • Fan: 12 cm
Nguồn ACBEL G550 ACBEL

Nguồn ACBEL G550

1.010.000 đ
Nguồn ACBEL G650W ACBEL

Nguồn ACBEL G650W

1.235.000 đ
Nguồn AcBel TORA 470W ACBEL

Nguồn AcBel TORA 470W

Liên hệ đặt hàng
 • Kết nối: 24pins - 500mm, 6SATA,2x(450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI(6+2)pins - 500mm, 4+4pins - 550mm
 • Fan: Fan 12 cm
Nguồn AcBel TORA 420W ACBEL
 • Kết nối: 24pins - 500mm, 6SATA,2x(450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI(6+2)pins - 500mm, 4+4pins - 550mm
 • Fan: Fan 12 cm
Nguồn AcBel TORA 370W ACBEL

Nguồn AcBel TORA 370W

Liên hệ đặt hàng
 • Kết nối: 24pins - 500mm, 6SATA,2x(450mm +150mm+150mm), 1ATA, 1PCI(6+2)pins - 500mm, 4+4pins - 550mm
 • Fan: Fan 12 cm
Nguồn ACBEL 570W Tora ACBEL

Nguồn ACBEL 570W Tora

Liên hệ đặt hàng
 • Kết nối: 24pins - 500mm, 6SATA,2x(450mm +150mm+150mm), 1ATA, 2xPCI(6+2)pins - 500mm, fan 12cm, 4+4pins - 550mm
 • Fan: 12 cm
Nguồn ACBEL I-power85 400 ACBEL
 • Kết nối: ATX V2.4, A.PFC, 8 Pin CPU, 2 Ata, 6 Sata, 2 PCI_E
 • Fan: 12 cm
Nguồn Acbel E2 470 Plus ACBEL
 • Kết nối: 3ATA, 2Sata , 4+4p CPU, 2x12V+, 1PCI-Ex
 • Fan: 12 cm
Nguồn Acbel G700 ACBEL Giảm 50k

Nguồn Acbel G700

1.320.000 đ
Nguồn Acbel HK 400+ ACBEL
 • Kết nối: Số chân cắm 20+4 pin, CPU 4 pin, 3 ATA, 3 SATA, 1 FDD, PCI E 4Pin*3
 • Công suất: 400W
 • Fan: 12 cm
Nguồn Acbel E2 510 Plus ACBEL
 • Kết nối: 3ATA, 2Sata , 4+4p CPU, 2x12V+, 2PCI-Ex
 • Fan: 12 cm
Nguồn Acbel G750 ACBEL

Nguồn Acbel G750

1.425.000 đ
 • Kết nối: 24 pins, 2 ATA, 6 SATA, 4PCI-express, Active PFC
 • Fan: 12 cm