Danh mục sản phẩm

ACBEL

Nguồn Acbel iPower 750W 80 plus ACBEL
 • Chất liệu: Thép Sơn đen tĩnh điện
 • Cổng kết nối: 24 Pin*1, 8Pin CPU*1, (6+2)Pin PCI*2
 • Công suất: 750W
Nguồn Acbel iPower 80Plus Bronze 500 ACBEL
 • Giao tiếp: 24 Pin*1, 8Pin CPU*1, (6+2)Pin PCI*1, 6Pin PCI*1, 6 Sata, 2 ATA
 • Chất liệu: Thép Sơn đen tĩnh điện
 • Công suất: 500W
 • Fan: 1 x 120 mm
Nguồn Acbel iPower 550W 80 plus ACBEL
 • Chất liệu: Thép Sơn đen tĩnh điện
 • Cổng kết nối: 24 Pin*1, 8Pin CPU*1, (6+2)Pin PCI*2
 • Công suất: 550W
Nguồn ACBEL HK 400N ANTEC
 • Cổng kết nối: 24 pins ATX 2.3, 8pin for CPU, Passive PFC, 3 Sata, 3 IDE, 6+2 pin for PCI
Nguồn ACBEL G600 ACBEL

Nguồn ACBEL G600

Liên hệ
Nguồn ACBEL G650W ACBEL

Nguồn ACBEL G650W

Liên hệ
Nguồn ACBEL HK 350+ ACBEL
 • Cổng kết nối: 20+4 pin, CPU 4 pin, 3 ATA, 3 SATA
 • Fan: 12 cm
Nguồn ACBEL HK 450+ ACBEL
 • Công suất: 450W
 • Fan: 12cm
Nguồn ACBEL CE2-350+ ACBEL
 • Cổng kết nối: 20 + 4 pin - 3 Connectors, 3 SATA, ver 2.0 ATX, 4+4pins (for dual CPU)
 • Fan: Fan 12 cm
Nguồn ACBEL CE2 400W+ ACBEL
 • Công suất: 400W
 • Fan: 12 cm
Nguồn ACBEL CE2 450+ ACBEL
 • Cổng kết nối: 3ATA, 4Sata , 4+4p CPU, 2x12V+
 • Fan: 12 cm
Nguồn Acbel E2 470 Plus ACBEL
 • Cổng kết nối: 3ATA, 2Sata , 4+4p CPU, 2x12V+, 1PCI-Ex
 • Fan: 12 cm
Nguồn Acbel G700 ACBEL

Nguồn Acbel G700

Liên hệ
Nguồn Acbel HK 400+ ACBEL
 • Cổng kết nối: Số chân cắm 20+4 pin, CPU 4 pin, 3 ATA, 3 SATA, 1 FDD, PCI E 4Pin*3
 • Công suất: 400W
 • Fan: 12 cm
Nguồn Acbel E2 510 Plus ACBEL
 • Cổng kết nối: 3ATA, 2Sata , 4+4p CPU, 2x12V+, 2PCI-Ex
 • Fan: 12 cm
Nguồn Acbel G450 ACBEL

Nguồn Acbel G450

Ngừng kinh doanh