Danh mục sản phẩm

Sandisk

USB 8GB Sandisk Cruzer Blade CZ50 SANDISK

USB 8GB Sandisk Cruzer Blade CZ50

79.000 đ

 • Dung lượng: 8GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Kích thước: 0.29" x 0.69" x 1.63"
USB 32GB Sandisk CZ410 SANDISK

USB 32GB Sandisk CZ410

89.000 đ

 • Dung lượng: 32 GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 16GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK

USB 16GB Sandisk Ultra CZ48

89.000 đ

 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 16GB Sandisk Cruzer Blade CZ50 SANDISK

USB 16GB Sandisk Cruzer Blade CZ50

89.000 đ

 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK

USB 32GB Sandisk Ultra CZ48

99.000 đ

 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 32GB Sandisk Cruzer Blade CZ50 SANDISK

USB 32GB Sandisk Cruzer Blade CZ50

99.000 đ

 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 32GB Sandisk CZ430 SANDISK

USB 32GB Sandisk CZ430

99.000 đ

 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ430 SANDISK

USB 16GB Sandisk CZ430

99.000 đ

 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ600 SANDISK

USB 16GB Sandisk CZ600

99.000 đ

 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ600 SANDISK

USB 32GB Sandisk CZ600

109.000 đ

 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 16GB Sandisk CZ73 SANDISK

USB 16GB Sandisk CZ73

109.000 đ

 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 64GB Sandisk CZ600 SANDISK

USB 64GB Sandisk CZ600

119.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Màu sắc: Đen
USB 32GB Sandisk CZ73 SANDISK

USB 32GB Sandisk CZ73

119.000 đ

 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150 MB/s
USB 32GB Sandisk Ultra Luxe CZ74 SANDISK

USB 32GB Sandisk Ultra Luxe CZ74

129.000 đ

 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Tốc độ: 150MB/s
USB 64GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK

USB 64GB Sandisk Ultra CZ48

129.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 64GB Sandisk CZ430 SANDISK

USB 64GB Sandisk CZ430

129.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Màu sắc: Đen
USB 64GB Sandisk CZ73 SANDISK

USB 64GB Sandisk CZ73

145.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150 MB/s
USB 64GB Sandisk Cruzer Blade CZ50 SANDISK

USB 64GB Sandisk Cruzer Blade CZ50

149.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
USB 64GB Sandisk Ultra Luxe CZ74 SANDISK

USB 64GB Sandisk Ultra Luxe CZ74

159.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Tốc độ: 150MB/s
USB 64GB Sandisk Ultra Eco CZ96 SANDISK

USB 64GB Sandisk Ultra Eco CZ96

169.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 64GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC - ... SANDISK

USB 64GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC ...

179.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB3.1/Type C
USB 64GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC - ... SANDISK

USB 64GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC ...

179.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB3.1/Type C
USB 64GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC - ... SANDISK

USB 64GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC ...

179.000 đ

 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB3.1/Type C
USB 32GB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe Type-C (SDDDC4-032G-G46) SANDISK

USB 32GB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe Type-C ...

189.000 đ

 • Dung lượng: 32 GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1; USB 3.1 Type-C
 • Tốc độ: Up to 150MB/s
USB 64GB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe Type-C (SDDDC4-064G-G46) SANDISK

USB 64GB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe Type-C ...

219.000 đ

 • Dung lượng: 64 GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1; USB 3.1 Type-C
 • Tốc độ: Up to 150MB/s
USB 128GB Sandisk Ultra CZ48 SANDISK

USB 128GB Sandisk Ultra CZ48

229.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 100MB/s
USB 128GB Sandisk Ultra Curve CZ550 (Green) SANDISK

USB 128GB Sandisk Ultra Curve CZ550 (Green)

249.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 128GB Sandisk Ultra Curve CZ550 (Blue) SANDISK

USB 128GB Sandisk Ultra Curve CZ550 (Blue)

249.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 128GB Sandisk Ultra Curve CZ550 (Black) SANDISK

USB 128GB Sandisk Ultra Curve CZ550 (Black)

249.000 đ

 • Dung lượng: 128 GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 128GB Sandisk CZ410 SANDISK

USB 128GB Sandisk CZ410

249.000 đ

 • Dung lượng: 128 GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
USB 128GB Sandisk Ultra Luxe CZ74 SANDISK

USB 128GB Sandisk Ultra Luxe CZ74

249.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Tốc độ: 150MB/s
USB 128GB Sandisk CZ430 SANDISK

USB 128GB Sandisk CZ430

249.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
USB 128GB Sandisk CZ73 SANDISK

USB 128GB Sandisk CZ73

249.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: up to 150 MB/s
USB 128GB Sandisk Ultra Eco CZ96 SANDISK

USB 128GB Sandisk Ultra Eco CZ96

279.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.2 Gen 1
USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC - ... SANDISK

USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC ...

290.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB3.1/Type C
USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC - ... SANDISK

USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC ...

290.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB3.1/Type C
USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC - ... SANDISK

USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC ...

290.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB3.1/Type C
USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC - ... SANDISK

USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Go 3.1 TypeC ...

290.000 đ

 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB3.1/Type C
USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe Type-C (SDDDC4-128G-G46) SANDISK

USB 128GB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe Type-C ...

329.000 đ

 • Dung lượng: 128 GB
 • Giao tiếp: USB 3.1 Gen 1; USB 3.1 Type-C
 • Tốc độ: Up to 150MB/s
USB 256GB Sandisk Ultra Flair CZ73 SANDISK

USB 256GB Sandisk Ultra Flair CZ73

459.000 đ

 • Dung lượng: 256GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Tốc độ: Tốc độ đọc 150MB/s