Danh mục sản phẩm
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Máy đếm tiền

Máy đếm tiền Silicon MC-6000Silicon

Máy đếm tiền Silicon MC-6000

Liên hệ đặt hàng
 • Màn hình: 2 màn hình LCD
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ
 • Tốc độ: ≥1000 tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2800Silicon

Máy đếm tiền Silicon MC-2800

Liên hệ đặt hàng
 • Màn hình: 2 màn hình LCD
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ
 • Tốc độ: ≥1000 tờ/phút
Máy đếm tiền Silicon MC-2700Silicon
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ
 • Tốc độ: ≥1000 tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2300Silicon
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ
 • Tốc độ: ≥1000 tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-3300Silicon
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ
 • Tốc độ: ≥1000 tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-3600Silicon
 • Màn hình: 2 màn hình LED và LCD
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ
 • Tốc độ: ≥1000 tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2900Silicon
 • Màn hình: 2 màn hình LED và LCD
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ
 • Tốc độ: ≥1000 tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2550Silicon

Máy đếm tiền Silicon MC-2550

Liên hệ đặt hàng
 • Màn hình: Hiển thị màn hình LCD (1 mặt số ), Có mặt số LED kéo dài
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime
 • Tốc độ: ≥ 1000tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2450BSilicon
 • Màn hình: Hiển thị màn hình LCD(2 mặt số ), Có mặt số LED kéo dài
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime
 • Tốc độ: ≥ 1000tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2350BNSilicon
 • Màn hình: Hiển thị màn hình LCD (2 mặt số), Có mặt số LED kéo dài.
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime
 • Tốc độ: ≥ 1000tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-A32Silicon
 • Màn hình: màn hình LCD
 • Tính năng: Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime
 • Tốc độ: ≥ 1000PCS/min
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-B52Silicon
 • Màn hình: màn hình LED
 • Tính năng: Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime.
 • Tốc độ: ≥ 900 - 1100 PCS/min
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-B528Silicon
 • Màn hình: màn hình LED
 • Tính năng: Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime
 • Tốc độ: ≥ 900 - 1100 PCS/min
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-9900NSilicon
 • Giao tiếp: Có cổng RS232 để Nâng Cấp phần mềm khi có chương trình mới
 • Màn hình: màn hình hiển thị kỹ thuật số
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-8600Silicon
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime
 • Tốc độ: Min 1.000tờ/phút
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-8800Silicon
 • Tính năng: Tự động, đếm tiền giấy và polime
 • Tốc độ: Min 1.000tờ/phút
 • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-9900Silicon
 • Giao tiếp: Có cổng RS232 để Nâng Cấp phần mềm khi có chương trình mới
 • Màn hình: 2 Màn hình hiển thị LCD  kỹ thuật số, 1 màn trên nóc máy có thể xoay 320 độ
 • Tốc độ: 7giây/100 tờ tiền
 • Hãng sản xuất: Silicon