Danh mục sản phẩm

Máy đếm tiền

Máy đếm tiền Silicon MC-6000Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2800Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2700Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2300Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-3300Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-3600Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2900Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-2550Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-A32Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-B52Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-B528Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-8600Silicon
  • Chức năng: Máy đếm tiền cao cấp thông minh, có mức độ kiểm giả Polymer siêu giả. Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẫn loại. Tự động khởi động đếm và dừng. Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại. Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền. Có chức năng đếm được các ngoại tệ. Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn. Tự động tách tờ (ấn định số tờ cần đếm). Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin mới. Có hai mặt số (một mặt gắn liền trên máy, một mặt kéo dài, có hệ thống lọc bụi- Sử dụng 6 đôi Led tím và 2 đôi mắt màu. Tốc độ đếm: Min 1.000tờ/phút
  • Bảo hành: 12 tháng
  • Hãng sản xuất: Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-8800Silicon
Máy đếm tiền Silicon MC-9900Silicon