Danh mục sản phẩm

Gigabyte

Card màn hình Gigabyte GV-N1030D4-2GL GIGABYTE
 • Dung lượng: 2GB DDR4
 • Độ phân giải: 4096x2160 @ 60Hz
 • Chipset: GeForce® GT 1030
 • Nguồn: 300W
Card màn hình Gigabyte GV-N1030OC-2GI GIGABYTE
 • Dung lượng: 2GB GDDR5
 • Độ phân giải: 4096 X 2160
 • Giao tiếp: DVI-D *1 HDMI-2.0b*1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz)
Card màn hình Palit GT1050Ti StormX 4GB DDR5 128bit PALIT
 • Dung lượng: 4GB DDR5
 • Độ phân giải: 4096x2160
 • Chip đồ họa: NVIDIA Pascal
Card màn hình Gigabyte GV-R64EAGLE-4GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 4GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: Radeon RX 6400
Card màn hình Gigabyte GV-R64D6-4GL GIGABYTE
 • Dung lượng: 4 GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: Radeon RX 6400
VGA Gigabyte GV-N1656WF2OC-4GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 4GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320@60Hz
 • Giao tiếp: DisplayPort 1.4 *1 HDMI 2.0b *1 DVI-D *1
Card màn hình Gigabyte GV-R65XTEAGLE-4GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 4GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: Radeon RX 6500 XT
Card màn hình Gigabyte GV-R65XTGAMING OC-4GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 4GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: Radeon RX 6500 XT
Card màn hình Gigabyte GV-N166SD6-6GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 6GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce GTX 1660 SUPER
Card màn hình Gigabyte GV-N3050GAMING OC-8GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 8 GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320 (Digital max resolution)
 • Giao tiếp: DisplayPort 1.4a *2; HDMI 2.1 *2
Card màn hình Gigabyte GV-N3050AORUS E-8GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 3050
Card màn hình Gigabyte GV-N3060VISION OC-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 3060
Card màn hình Gigabyte GV-N406TEAGLE-8GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680 x 4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4060 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N306TXEAGLE OC-8GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 8GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 3060 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N306TXGAMING OC-8GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 8GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 3060 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N406TEAGLE OC-8GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680 x 4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4060 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N306TGAMING OC-8GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 3060 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N406TGAMING OC-8GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680 x 4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4060 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N406TAORUS E-8GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 8GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4060 Ti
Card màn hình Gigabyte RTX4070 N4070WF3OC-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12 GB
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070
Card màn hình Gigabyte RTX4070 N4070EAGLE OC-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12 GB
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070
Card màn hình Gigabyte RTX4070 N4070GAMING OC-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12 GB
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070
Card màn hình Gigabyte RTX4070 N4070AERO OC-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12 GB
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070
Card màn hình Gigabyte GV-N4070AORUS M-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070
Card màn hình Gigabyte GV-R695XTGAMING OC-16GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 16 GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: Radeon RX 6950 XT
Card màn hình Gigabyte GV-N407TEAGLE OC-12G GIGABYTE
 • Dung lượng: 12GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N407TGAMING OC-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12 GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N407TAERO OC-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12 GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N407TAORUS E-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12 GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N407TAORUS M-12GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 12GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4070 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-R79XTGAMING OC-20GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 20 GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: Radeon RX 7900 XT
Card màn hình Gigabyte GV-R79XTXAORUS E-24GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 24 GB GDDR6
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: Radeon RX 7900 XTX
Card màn hình Gigabyte GV-N4080GAMING OC-16GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 16 GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4080
Card màn hình Gigabyte GV-N4080AERO OC-16GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 16 GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4080
Card màn hình Gigabyte GV-N4080AORUSX WB-16GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 16GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4080
Card màn hình Gigabyte GV-N309TGAMING-24GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 24 GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 3090 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N309TGAMING OC-24GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 24 GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 3090 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N309TAORUSX W-24GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 24 GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 3090 Ti
Card màn hình Gigabyte GV-N4090GAMING OC-24GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 24 GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4090
Card màn hình Gigabyte GV-N4090AORUS M-24GD GIGABYTE
 • Dung lượng: 24GB GDDR6X
 • Độ phân giải: 7680x4320
 • Chip đồ họa: GeForce RTX 4090