Danh mục sản phẩm

MUA MÀN HÌNH HP TẶNG DÙ

1. Thời gian khuyến mãi:

Chương trình được diễn ra từ 10/1/2022 đến 29/01/2022 hoặc đến khi hết quà.

2. Nội dung khuyến mãi:

Mua Màn hình HP nhận ngay các quà tặng: Dù HP

3. Sản phẩm áp dụng

SẢN PHẨM ÁP DỤNG QUÀ TẶNG
Màn hình HP M27f 2H0N1AA Dù HP
Màn hình HP M27fw 2H1B1AA Dù HP