Danh mục sản phẩm

LK - Laptop Lenovo

Adapter Lenovo 20V - 2A Lenovo
  • Số Vol/Ampe: 20V - 2A
Adapter Lenovo 20V - 3.25A Lenovo
  • Số Vol/Ampe: 20V - 3.25A
Adapter Lenovo 20V - 3.25A Đầu vuông Lenovo
  • Giao tiếp: Đầu vuông
  • Số Vol/Ampe: 20V - 3.25A
Adapter Lenovo 20V - 3.25A Đầu kim Lenovo
  • Giao tiếp: Đầu kim
  • Số Vol/Ampe: 20V - 3.25A
Keyboard Lenovo G400 Lenovo
  • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo G400/410/430/Y410/Y430
Keyboard Lenovo G560 Lenovo
  • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo G560/G565
Keyboard Lenovo G570 Lenovo
  • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo G570/G575
Keyboard Lenovo T410 Lenovo

Keyboard Lenovo T410

1.100.000 đ
  • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo T410/T420