Danh mục sản phẩm

LK - Laptop

Adapter Lenovo 20V - 2ALenovoBH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 20V - 2A
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Adapter Lenovo 20V - 3.25ALenovoBH 1 đổi 1
 • Số Vol/Ampe: 20V - 3.25A
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Adapter Lenovo 20V - 3.25A Đầu vuôngLenovoBH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: Đầu vuông
 • Số Vol/Ampe: 20V - 3.25A
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Adapter Lenovo 20V - 3.25A Đầu kimLenovoBH 1 đổi 1
 • Giao tiếp: Đầu kim
 • Số Vol/Ampe: 20V - 3.25A
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Pin Laptop Lenovo B450LenovoBH 1 đổi 1
 • Pin: B450
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Pin Laptop Lenovo G230LenovoBH 1 đổi 1
 • Pin: G230
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Pin Laptop Lenovo Y500LenovoBH 1 đổi 1
 • Pin: Y500/Y510/Y530
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Pin Laptop Lenovo SL410LenovoBH 1 đổi 1
 • Pin: SL410/510/T410/T510
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Pin Laptop Lenovo U330LenovoBH 1 đổi 1
 • Pin: U330/V350/Y330
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Pin Laptop Lenovo X201LenovoBH 1 đổi 1
 • Pin: X201
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Pin Laptop Lenovo 3000-V200LenovoBH 1 đổi 1
 • Pin: 3000-V200
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo G400Lenovo
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo G400/410/430/Y410/Y430
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo G460 465 U450Lenovo
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo G460/465/U450
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo G550Lenovo
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo G550/G555
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo G560Lenovo
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo G560/G565
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo G570Lenovo
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo G570/G575
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo Z360Lenovo
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo Z360
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo SL300Lenovo
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo SL300/SL4000/SL5000
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo Y450Lenovo
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo Y450/Y550/Y560/B460
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo T410Lenovo

Keyboard Lenovo T410

1.100.000 đ
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo T410/T420
 • Bảo hành: 06 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO
Keyboard Lenovo V570Lenovo
 • Tính năng: Bàn phím dùng cho các dòng Laptop Lenovo V570/B570/B575
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Hãng sản xuất: LENOVO