Danh mục sản phẩm
Màn hình LCD - Màn hình thật, trải nghiệm thật

Màn Hình LCD

Màn hình LCD BenQ GW2270BENQ
 • Độ phân giải: 1920 X 1080
 • Kích thước màn hình: 21.5 LED backlight
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: D-sub / DVI-D
Màn hình LCD BenQ GL2070BENQ
 • Độ phân giải: 1600 x 900
 • Kích thước màn hình: 20"LED backlight
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: D-sub
Màn hình LCD BenQ GW2270HBENQ
 • Độ phân giải: 1920 X 1080
 • Kích thước màn hình: 21.5 LED backlight
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: D-sub /HDMI
Màn hình LCD BenQ EW2775ZHBENQ
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Kích thước màn hình: 27"LED
 • Thời gian đáp ứng: 12ms, 4ms (GtG)‎
 • Kết nối: D-sub/HDMI1.4