Danh mục sản phẩm

Màn Hình LCD

Màn hình LCD ACER EB192QAACER
 • Độ phân giải: 1366 x 768
 • Kích thước màn hình: 18.5" Wide Led
 • Thời gian đáp ứng: 4ms
 • Kết nối: VGA, DVI
Màn hình LCD ACER K202HQLACER
 • Độ phân giải: 1600 x 900
 • Kích thước màn hình: 19.5" LED
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: VGA
Màn hình LCD Acer V206HQLACER
 • Độ phân giải: 1366x768
 • Kích thước màn hình: 19.5" Wide LED
 • Thời gian đáp ứng: 5 ms
 • Kết nối: VGA