Danh mục sản phẩm
Banner 2

Linh Phụ Kiện

USB 128GB Kingston DT50KINGSTON
 • Dung lượng: 128GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 64GB Kingston DT50KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 32B Kingston DT50KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 16GB Kingston DT50KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
 • Hãng sản xuất: Kingston
Thẻ nhớ 32GB Micro-SD ToshibaKINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: 100Mb/s
 • Hãng sản xuất: Toshiba
Thẻ nhớ SD 32GB Kingston 45Mb/sKINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: 45Mb/s
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 32GB Kingston DTSE9KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 16GB Kingston DTSE9KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 2.0
 • Hãng sản xuất: Kingston
Thẻ nhớ SD 64Gb Kingston Class 10KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10 45Mb/s
 • Hãng sản xuất: Kingston
Thẻ nhớ Micro SD 32GB Kingston 80Mb/sKINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: Class 10 80mb/s
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 32GB Kingston DT100G3KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Kingston
Thẻ nhớ Micro SDHC 64GB Kingston Class 10KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10 - 80Mb/s
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 64GB Kingston DT100G3KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USb 3.0
 • Hãng sản xuất: Kingston
Thẻ nhớ Micro SD 16GB Kingston Class 10KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ: Class 10 - 80Mb/s
 • Hãng sản xuất: Kingston
USB 16GB Kingston DT100G3KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
 • Hãng sản xuất: Kingston