Danh mục sản phẩm
Banner 2

Linh Phụ Kiện

USB 32B Kingston DT50 KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.1
Thẻ nhớ 32GB Micro-SD Toshiba KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: 100Mb/s
Thẻ nhớ SD 32GB Kingston 45Mb/s KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: 45Mb/s
Thẻ nhớ SD 64Gb Kingston Class 10 KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10 45Mb/s
Thẻ nhớ Micro SD 32GB Kingston 80Mb/s KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Tốc độ: Class 10 80mb/s
USB 32GB Kingston DT100G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 32GB
 • Giao tiếp: USB 3.0
Thẻ nhớ Micro SDHC 64GB Kingston Class 10 KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Tốc độ: Class 10 - 80Mb/s
USB 64GB Kingston DT100G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 64GB
 • Giao tiếp: USb 3.0
Thẻ nhớ Micro SD 16GB Kingston Class 10 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ: Class 10 - 80Mb/s
USB 16GB Kingston DT100G3 KINGSTON
 • Dung lượng: 16GB
 • Giao tiếp: USB 3.0