Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Mạng Kingmaster

Cable UTP Kingmaster KM061 Cat 5e 1m Kingmaster
 • Giao tiếp: RJ45.8PIN
 • Chiều dài dây: 1m
 • Loại Cable: Cat 5e
Cable UTP Kingmaster KM062 Cat 5e 2m Kingmaster
 • Giao tiếp: RJ45.8PIN
 • Chiều dài dây: 2m
 • Loại Cable: Cat 5e
Cable UTP Kingmaster KM055 CAT6 1m Kingmaster
 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 1m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable UTP Kingmaster KM063 Cat 5e 3m Kingmaster
 • Giao tiếp: RJ45.8PIN
 • Chiều dài dây: 3m
 • Loại Cable: Cat 5e
Cable UTP Kingmaster KM056 CAT6 1.5m Kingmaster
 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 1.5m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable UTP Kingmaster KM057 CAT6 2m Kingmaster
 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 2m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable UTP Kingmaster KM064 Cat 5e 5m Kingmaster
 • Giao tiếp: RJ45.8PIN
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: Cat 5e
Cable UTP Kingmaster KM058 CAT6 3m Kingmaster
 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 3m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable UTP Kingmaster KM059 CAT6 5m Kingmaster
 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable UTP Kingmaster KC711 CAT7 Flat 1.5m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 1.5m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cable UTP Kingmaster KC701 CAT7 SSTP 1.5m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 1.5m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cable UTP Kingmaster KC712 CAT7 Flat 3m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 3m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cable UTP Kingmaster KM065 Cat 5e 10m Kingmaster
 • Giao tiếp: RJ45.8PIN
 • Chiều dài dây: 10m
 • Loại Cable: Cat 5e
Cable UTP Kingmaster KM060 CAT6 10m Kingmaster
 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 10m
 • Loại Cable: CAT 6
Cable UTP Kingmaster KC702 CAT7 SSTP 3m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 3m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cable UTP Kingmaster KC713 CAT7 Flat 5m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cable UTP Kingmaster KC703 CAT7 SSTP 5m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cable UTP Kingmaster KC714 CAT7 Flat 10m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 10m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cable UTP Kingmaster KC704 CAT7 SSTP 10m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 10m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cable UTP Kingmaster KC715 CAT7 Flat 15m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 15m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cable UTP Kingmaster KC705 CAT7 SSTP 15m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 15m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cable UTP Kingmaster KC716 CAT7 Flat 20m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 20m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cable UTP Kingmaster KC706 CAT7 SSTP 20m Kingmaster
 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 20m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP