Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Mạng Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 20m Kingmaster KC706 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 20m ...

379.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 20m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 15m Kingmaster KC705 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 15m ...

289.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 15m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 10m Kingmaster KC704 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 10m ...

209.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 10m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 5m Kingmaster KC703 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 5m ...

145.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 3m Kingmaster KC702 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 3m ...

110.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 3m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 1.5m Kingmaster KC701 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn SSTP CAT7 dài 1.5m ...

89.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: tròn
 • Chiều dài dây: 1.5m
 • Loại Cable: Cat 7 SSTP
Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 20m Kingmaster KC716 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 20m ...

289.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 20m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 15m Kingmaster KC715 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 15m ...

229.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 15m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 10m Kingmaster KC714 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 10m ...

205.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 10m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 5m Kingmaster KC713 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 5m ...

125.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 3m Kingmaster KC712 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 3m ...

89.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 3m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 1.5m Kingmaster KC711 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP CAT7 dài 1.5m ...

80.000 đ

 • Màu sắc: đen
 • Tốc độ: 10,2Gbps
 • Loại dây: dẹp
 • Chiều dài dây: 1.5m
 • Loại Cable: Cat 7 STP
Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat 6 dài 10m Kingmaster KM060 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat 6 dài 10m ...

95.000 đ

 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 10m
 • Loại Cable: CAT 6
Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 5m Kingmaster KM059 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 5m ...

65.000 đ

 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: CAT 6
Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 3m Kingmaster KM058 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 3m ...

55.000 đ

 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 3m
 • Loại Cable: CAT 6
Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 2m Kingmaster KM057 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 2m ...

45.000 đ

 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 2m
 • Loại Cable: CAT 6
Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 1.5m Kingmaster KM056 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 1.5m ...

39.000 đ

 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 1.5m
 • Loại Cable: CAT 6
Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 1m Kingmaster KM055 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat6 dài 1m ...

29.000 đ

 • Màu sắc: xanh
 • Chiều dài dây: 1m
 • Loại Cable: CAT 6
Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat 5e dài 10m Kingmaster KM065 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat 5e dài 10m ...

90.000 đ

 • Giao tiếp: RJ45.8PIN
 • Chiều dài dây: 10m
 • Loại Cable: Cat 5e
Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat 5e dài 5m Kingmaster KM064 Kingmaster

Cáp mạng bấm sẵn UTP Cat 5e dài 5m ...

50.000 đ

 • Giao tiếp: RJ45.8PIN
 • Chiều dài dây: 5m
 • Loại Cable: Cat 5e
Kingmaster linh kiện ram, SSD nhà sản xuất uy tín chất lượng taiwan