Danh mục sản phẩm

Linh Kiện PC

RAM 8GB Kingmax Bus 3000Mhz Zeus RGBKINGMAX
  • Dung lượng: 8GB
  • Tốc độ bus: 3000Mhz
  • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 16GB Kingmax Bus 2400KINGMAX
RAM 16GB Kingmax Bus 2400 HEATSINKKINGMAX
RAM 8GB Kingmax Bus 2400 HEATSINKKINGMAX
RAM 4GB Kingmax Bus 2400 HEATSINKKINGMAX
RAM 4GB Kingmax Bus 2400 (8 chip)KINGMAX
RAM 8GB Kingmax Bus 2400 (8 chip)KINGMAX
RAM 8GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
RAM 2GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
Ram 4GB Kingmax Bus 1600KINGMAX