Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC

Linh Kiện PC

RAM 8GB Kingmax Bus 3000 HEATSINK (Zeus)KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
RAM 16GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus)KINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 2666Mhz HEATSINK (Zeus)KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 16GB Kingmax Bus 2666MhzKINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 8GB Kingmax Bus 2666MhzKINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2666Mhz
RAM 16GB Kingmax Bus 3000Mhz HEATSINKKINGMAX
 • Dung lượng: 16GB
 • Tốc độ bus: 3000Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 8GB Kingmax Bus 2400 HEATSINKKINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 4GB Kingmax Bus 2400 HEATSINKKINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 4GB Kingmax Bus 2400 (8 chip)KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 8GB Kingmax Bus 2400 (8 chip)KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 2400Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 8GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
 • Dung lượng: 8GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: Kingmax
RAM 2GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
 • Dung lượng: 2GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: KINGMAX
Ram 4GB Kingmax Bus 1600KINGMAX
 • Dung lượng: 4GB
 • Tốc độ bus: 1600Mhz
 • Hãng sản xuất: KINGMAX