Danh mục sản phẩm

Màn Hình LCD

Màn hình LCD LG 29WK500LGSản phẩm khuyến mãi
 • Độ phân giải: 2560 x 1080
 • Độ sáng: 250cd/m2
 • Kích thước màn hình: 29" AH-IPS UltraWide
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: 2x HDMI
Màn hình LCD LG 27MP59GLG
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Độ sáng: 250 cd/m2
 • Kích thước màn hình: 27" AH-IPS
 • Thời gian đáp ứng: 1ms
 • Kết nối: D-Sub,HDMI,Display Port
Màn hình LCD LG 24MK430LGSản phẩm khuyến mãi
 • Độ phân giải: 23.8" LED AH-IPS
 • Độ sáng: 23.8" LED AH-IPS
 • Kích thước màn hình: 23.8" LED AH-IPS
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: HDMI, D-Sub
Màn hình LCD LG 22MK430H-BLG
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Độ sáng: 250 cd/m2
 • Kích thước màn hình: 21.5'' LED AH-IPS
 • Kết nối: HDMI, D-Sub
Màn hình LCD LG 24M49VQLG
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Kích thước màn hình: 23.5"
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: D-Sub/DVI-D/HDMI
Màn hình LCD LG 24MP88HVLGtặng thẻ điện thoại
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Kích thước màn hình: 23.8" IPS (Neo Blade III)
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: 2 x HDMI, Hỗ trợ MHL
Màn hình LCD LG 24MP59GLG
 • Độ phân giải: 1920 x 1080
 • Kích thước màn hình: 23.8" AH - IPS
 • Thời gian đáp ứng: 5ms (1ms with MBR)
 • Kết nối: Dsub, HDMI, Display port
Màn hình LCD LG 22M47D-PLG
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Kích thước màn hình: 21.5" LED
 • Thời gian đáp ứng: 5ms
 • Kết nối: DVI-D, D-Sub
Màn hình LCD LG 20MP48A-PLG
 • Độ phân giải: 1440x900
 • Kích thước màn hình: 19.5" AH-IPS
 • Thời gian đáp ứng: 14ms
 • Kết nối: D-Sub