Danh mục sản phẩm

Thiết Bị Mạng

Cable mạng đã bấm sẵn Kingmaster 2mKingmaster
 • Dài dây: 2m
 • Loại Cable: Cable mạng đã bấm sẵn Kingmaster
CABLE UTP Cat 6 KINGMASTER 5mKingmaster
 • Dài dây: 5m
 • Loại Cable: Cat 6 KINGMASTER
Cable mạng Kingmaster bấm sẵn 10mKingmaster
 • Dài dây: 10m
 • Loại Cable: Cable mạng đã bấm sẵn KINGMASTER
Cable mạng Kingmaster bấm sẵn 15mKingmaster
 • Dài dây: 15m
 • Loại Cable: Cable mạng đã bấm sẵn KINGMASTER
Cable mạng Kingmaster bấm sẵn 20mKingmaster
 • Dài dây: 20m
 • Loại Cable: Cable mạng Kingmaster bấm sẵn
Patch Cord UTPKingmaster

Patch Cord UTP

9.000 đ
 • Dài dây: 1.5m
 • Loại Cable: Cable mạng đã bấm sẵn