Danh mục sản phẩm

Linh Kiện PC

HDD 3TB WD30PURZWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 3TB WD30PURZ

2.490.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 6TB WD60PURZWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 6TB WD60PURZ

5.390.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 8TB WD80PURZWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 8TB WD80PURZ

7.880.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD10PURZWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 10TB WD10PURZ

10.550.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100EFAXWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 10TB WD100EFAX

8.352.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 10TB WD101KRYZWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 10TB WD101KRYZ

14.950.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 8TB WD8003FRYZWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 8TB WD8003FRYZ

11.450.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD2005FBYZWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 2TB WD2005FBYZ

3.795.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD6003FFBXWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 6TB WD6003FFBX

6.496.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 8TB WD80EFZXWDSản phẩm khuyến mãi

HDD 8TB WD80EFZX

6.990.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD6002FRYZ (Gold)WDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD4002FYYZ (Gold)WDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD6002FZWX (Black)WDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 500GB WD5000AZRZ (Blue)WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD60EZRZ (Blue)WDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD10EZRZ (Blue)WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Màu sắc: Blue
 • Tốc độ:  5400rpm,
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 500GB WD5000AZLX (Blue)WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD WD40EZRZ (Blue)WDSản phẩm khuyến mãiGiảm 50k
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD WD30EZRZ (Blue)WDSản phẩm khuyến mãiGiảm 250k
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD WD20EZRZ (Blue)WDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD60EFRX (Red)WDSản phẩm khuyến mãi

HDD 6TB WD60EFRX (Red)

5.150.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD10PURZ (Purple)WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD20PURZ (Purple)WDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD40PURZ (Purple)WDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD20EFRX (Red)WDSản phẩm khuyến mãi

HDD 2TB WD20EFRX (Red)

2.111.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD40EFRX (Red)WDSản phẩm khuyến mãi

HDD 4TB WD40EFRX (Red)

3.385.000 đ
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD30EFRX (Red)WDSản phẩm khuyến mãi

HDD 3TB WD30EFRX (Red)

2.714.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD10EFRX (Red)WD

HDD 1TB WD10EFRX (Red)

1.585.000 đ
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD4005FZBX (Black)WDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD1003FZEX SATA 3 (Black)WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD2003FZEX (Black)WDSản phẩm khuyến mãi
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 500GB WD5003AZEX SATA 3 3.5" (Black)WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD10EZEX SATA3 (Blue)WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD