Danh mục sản phẩm

Linh Kiện PC

HDD 6TB WD60EZAZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tốc độ: Tốc độ quay 5400rpm
HDD 3TB WD30PURZ WD

HDD 3TB WD30PURZ

2.340.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 6TB WD60PURZ WD Sản phẩm khuyến mãi

HDD 6TB WD60PURZ

5.050.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 8TB WD80PURZ WD

HDD 8TB WD80PURZ

7.250.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100PURZ WD

HDD 10TB WD100PURZ

9.430.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100EFAX WD

HDD 10TB WD100EFAX

8.390.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 10TB WD101KRYZ WD

HDD 10TB WD101KRYZ

13.950.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 8TB WD8003FRYZ WD

HDD 8TB WD8003FRYZ

11.450.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 2TB WD2005FBYZ WD

HDD 2TB WD2005FBYZ

3.795.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 6TB WD6003FFBX WD

HDD 6TB WD6003FFBX

6.496.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
HDD 6TB WD6002FRYZ (Gold) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s
HDD 4TB WD4002FYYZ (Gold) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 6TB WD6003FZBX (Black) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 500GB WD5000AZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 6TB WD60EZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD10EZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Màu sắc: Blue
 • Tốc độ:  5400rpm,
HDD 500GB WD5000AZLX (Blue) WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 4TB WD WD40EZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 3TB WD WD30EZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 2TB WD WD20EZRZ (Blue) WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD1005FBYZ WD

HDD 1TB WD1005FBYZ

2.730.000 đ
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 6TB WD60EFRX (Red) WD

HDD 6TB WD60EFRX (Red)

4.850.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD10PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 2TB WD20PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 4TB WD40PURZ (Purple) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 2TB WD20EFRX (Red) WD

HDD 2TB WD20EFRX (Red)

2.050.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 4TB WD40EFRX (Red) WD

HDD 4TB WD40EFRX (Red)

3.190.000 đ
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 3TB WD30EFRX (Red) WD

HDD 3TB WD30EFRX (Red)

2.590.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD10EFRX (Red) WD

HDD 1TB WD10EFRX (Red)

1.530.000 đ
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 4TB WD4005FZBX (Black) WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD1003FZEX SATA 3 (Black) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 2TB WD2003FZEX (Black) WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 500GB WD5003AZEX SATA 3 3.5" (Black) WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 500GB WD5003ABYZ WD

HDD 500GB WD5003ABYZ

2.200.000 đ
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
HDD 1TB WD10EZEX SATA3 (Blue) WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s