Danh mục sản phẩm
XÂY DỰNG CẤU HÌNH PC

Linh Kiện PC

HDD 3TB WD30PURZWD

HDD 3TB WD30PURZ

2.515.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 6TB WD60PURZWD

HDD 6TB WD60PURZ

5.215.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 8TB WD80PURZWD

HDD 8TB WD80PURZ

7.700.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100PURZWD

HDD 10TB WD100PURZ

10.550.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Tính năng: Ổ cứng Chuyên dụng Camera
HDD 10TB WD100EFAXWD

HDD 10TB WD100EFAX

8.160.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 10TB WD101KRYZWD

HDD 10TB WD101KRYZ

14.950.000 đ
 • Dung lượng: 10TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 8TB WD8003FRYZWD

HDD 8TB WD8003FRYZ

11.450.000 đ
 • Dung lượng: 8TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD2005FBYZWD

HDD 2TB WD2005FBYZ

3.795.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD6003FFBXWD

HDD 6TB WD6003FFBX

6.496.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 3 (6Gb/s)
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD6002FRYZ (Gold)WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6 Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD4002FYYZ (Gold)WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD6003FZBX (Black)WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 500GB WD5000AZRZ (Blue)WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD60EZRZ (Blue)WD
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD10EZRZ (Blue)WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Màu sắc: Blue
 • Tốc độ:  5400rpm,
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 500GB WD5000AZLX (Blue)WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD WD40EZRZ (Blue)WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD WD30EZRZ (Blue)WD
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD WD20EZRZ (Blue)WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 6TB WD60EFRX (Red)WD

HDD 6TB WD60EFRX (Red)

5.090.000 đ
 • Dung lượng: 6TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD10PURZ (Purple)WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD20PURZ (Purple)WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD40PURZ (Purple)WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD20EFRX (Red)WD

HDD 2TB WD20EFRX (Red)

2.130.000 đ
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD40EFRX (Red)WD

HDD 4TB WD40EFRX (Red)

3.220.000 đ
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 3TB WD30EFRX (Red)WD

HDD 3TB WD30EFRX (Red)

2.590.000 đ
 • Dung lượng: 3TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD10EFRX (Red)WD

HDD 1TB WD10EFRX (Red)

1.495.000 đ
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 4TB WD4005FZBX (Black)WD
 • Dung lượng: 4TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD1003FZEX SATA 3 (Black)WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 2TB WD2003FZEX (Black)WD
 • Dung lượng: 2TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 500GB WD5003AZEX SATA 3 3.5" (Black)WD
 • Dung lượng: 500GB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD
HDD 1TB WD10EZEX SATA3 (Blue)WD
 • Dung lượng: 1TB
 • Giao tiếp: SATA 6Gb/s
 • Hãng sản xuất: WD