Danh mục sản phẩm

Linh Kiện PC

HDD 3TB WD30PURZWD

HDD 3TB WD30PURZ

2.490.000 đ
HDD 6TB WD60PURZWD

HDD 6TB WD60PURZ

5.790.000 đ
HDD 8TB WD80PURZWD

HDD 8TB WD80PURZ

7.880.000 đ
HDD 10TB WD10PURZWD

HDD 10TB WD10PURZ

10.550.000 đ
HDD 10TB WD100EFAXWD

HDD 10TB WD100EFAX

8.352.000 đ
HDD 10TB WD101KRYZWD

HDD 10TB WD101KRYZ

14.950.000 đ
HDD 8TB WD8003FRYZWD

HDD 8TB WD8003FRYZ

11.450.000 đ
HDD 2TB WD2005FBYZWD

HDD 2TB WD2005FBYZ

3.795.000 đ
HDD 6TB WD6003FFBXWD

HDD 6TB WD6003FFBX

6.496.000 đ
HDD 8TB WD80EFZXWD

HDD 8TB WD80EFZX

Liên hệ đặt hàng
HDD 6TB WD6002FRYZ (Gold)WD
HDD 4TB WD4002FYYZ (Gold)WD
HDD 6TB WD6002FZWX (Black)WD
HDD 500GB WD5000AZRZ (Blue)WD
HDD 6TB WD60EZRZ (Blue)WD
HDD 1TB WD10EZRZ (Blue)WD
HDD 500GB WD5000AZLX (Blue)WD
HDD 4TB WD WD40EZRZ (Blue)WD
HDD 3TB WD WD30EZRZ (Blue)WD
HDD 2TB WD WD20EZRZ (Blue)WD
HDD 6TB WD60EFRX (Red)WD

HDD 6TB WD60EFRX (Red)

5.150.000 đ
HDD 1TB WD10PURZ (Purple)WD
HDD 2TB WD20PURZ (Purple)WD
HDD 4TB WD40PURZ (Purple)WD
HDD 2TB WD20EFRX (Red)WD

HDD 2TB WD20EFRX (Red)

2.111.000 đ
HDD 4TB WD40EFRX (Red)WD

HDD 4TB WD40EFRX (Red)

3.380.000 đ
HDD 3TB WD30EFRX (Red)WD

HDD 3TB WD30EFRX (Red)

2.714.000 đ
HDD 1TB WD10EFRX (Red)WD

HDD 1TB WD10EFRX (Red)

1.535.000 đ
HDD 4TB WD4005FZBX (Black)WD
HDD 2TB WD2003FZEX (Black)WD